Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

«Κοινωνική οικονομία» ως όχημα των αντεργατικών ανατροπών

«Μια μεγάλη μεταστροφή της οικονομίας σε δραστηριότητες κατά κύριο λόγο παραγωγικές, κατά κύριο λόγο εξωστρεφείς, κατά κύριο λόγο υψηλής προστιθέμενης αξίας και κατά κύριο λόγο κατάλληλες να αξιοποιήσουν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας».
Αυτή είναι η γραμμή της συγκυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της λεγόμενης «κοινωνικής οικονομίας», όπως την παρουσίασε ο υπουργός Οικονομίας, Γ. Σταθάκης. Το μοντέλο αυτό είναι «καρμπόν» από τις προτάσεις του ΣΕΒ, με τις αναγκαίες «προσαρμογές» σε μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, που με τη σειρά τους θα
συμβάλουν στο παραγωγικό πρότυπο που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και των επιχειρηματικών κερδών. Και βέβαια, τα περί... «κοινωνικής οικονομίας» αποτελούν μια ακόμη απάτη ολκής, αντίστοιχη με αυτή του λεγόμενου «παράλληλου προγράμματος» της συγκυβέρνησης.
«Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους τους και, παρά τις δυνατότητες ανάπτυξής τους, δεν ενδιαφέρουν κανέναν εκτός από τους εργαζόμενους που χρειάζονται να εργαστούν και να ζήσουν τις οικογένειές τους». Αυτό τόνισε, χαρακτηριστικά, ο υφυπουργός Οικονομίας, Αλ. Χαρίτσης. Επί της ουσίας, πρόκειται για διάφορα υποπρογράμματα που τρέχουν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ. Καθόλου τυχαία, η κυβερνητική επιχείρηση εξαπάτησης εστιάζει σε «τοπικούς συνεταιρισμούς», όπως στη «δημιουργία σε τοπικό επίπεδο συνεταιρισμών αξιοποίησης ΑΠΕ που αποτελεί μια ευρωπαϊκή τάση», στην ανακύκλωση, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον πολιτισμό, στην «ποιότητα ζωής», αλλά και σε τομείς όπως η «εξεύρεση και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού», η παροχή υπηρεσιών κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο, η λεγόμενη «κοινωνική οικονομία» είναι αναπόσπαστα δεμένη με την κατεδάφιση των όποιων δημόσιων υποδομών για την κοινωνική μέριμνα και προστασία. Ταυτόχρονα και παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη όχημα κατεδάφισης των εργασιακών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στις υπό αναδιάρθρωση επιχειρήσεις και «ζώνες», οι οποίες «έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους».

Χαρακτηριστικές είναι αναφορές της υφυπουργού Βιομηχανίας, Θ. Τζάκρη. Σε συνάντηση που είχε την προηγούμενη βδομάδα με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας (ΣΒΒΕ), επανέφερε το ζήτημα του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ειδικά για όσες είναι εγκατεστημένες στην παραμεθόριο περιοχή. Απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες στη βιομηχανική περιοχή (ΒΙΠΕ) Κιλκίς, τόνισε ότι εντός του 2016 θα προκηρυχτεί το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, που αφορά στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι φανερό ότι ετοιμάζονται τα νέα «επιχειρηματικά τζάκια», τα οποία με κρατικό χρήμα και ενισχύσεις θα αναλάβουν τη διαχείριση «προβληματικών» επιχειρήσεων, αλλά με «ανταγωνιστική» προοπτική. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΒΙΠΕ εστίασε στην ανάγκη μετεξέλιξης της βιομηχανικής ζώνης Κιλκίς σε «ελεύθερη οικονομική ζώνη». Αυτό με τη σειρά του, πέρα από τα ειδικά φορολογικά και άλλα προνόμια, σηματοδοτεί την πλήρη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, των μισθών και των δικαιωμάτων, με στόχο βέβαια να ανακάμψουν οι «υγιείς» μεγαλοεπιχειρηματίες, αλλά και να έρθουν νέες κερδοφόρες επενδύσεις.