Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Επιτάχυνση αναδιαρθρώσεων και μνημόνια διαρκείας σε όλη την ΕΕ

Την ίδια ώρα, οι «αβεβαιότητες» και οι κίνδυνοι που εξαπλώνονται στις οικονομίες της Ευρωζώνης, με πρόσθετο ζήτημα τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και των συνεπειών της, φέρνουν «προ των πυλών» την επιτάχυνση
στην προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, στο έδαφος των μνημονίων διαρκείας που ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Χαρακτηριστική σε αυτή την κατεύθυνση είναι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία τα κράτη - μέλη της ΕΕ δεν έχουν κάνει αρκετά για να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις, με βάση τις συστάσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015.
Η μελέτη θεωρεί ότι οι «μεταρρυθμιστικές προσπάθειες» μπορεί να βελτιωθούν με τη χρήση των μέσων που προβλέπονται από τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (Macroeconomic Imbalance Procedure, MIP), που περιλαμβάνει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων κατά των χωρών με υπερβολικές ανισορροπίες. Οπως αναφέρει η μελέτη της ΕΚΤ: «Αυτή η αδύναμη μεταρρυθμιστική δυναμική βρίσκεται σε ισχυρή αντίθεση με το περσινό εύρημα ότι ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών είχε υπερβολικές ανισορροπίες».

Η μελέτη καταλήγει τονίζοντας ότι «η περαιτέρω επιβράδυνση που σημειώθηκε στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, βρίσκεται σε μεγάλη αντίθεση προς την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες αδυναμίες που διατηρούνται σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης και την ανάγκη να αυξηθεί η αντοχή τους».