Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

Για «αύξηση των κινδύνων», ακόμα και για την προβλεπόμενη αναιμική ανάκαμψη σε ΕΕ και Ευρωζώνη, μιλά η Κομισιόν

Αβέβαιες προοπτικές, θολώνει η ανάκαμψη
«Οι οικονομικές προοπτικές εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά αβέβαιες και οι γενικότεροι κίνδυνοι αυξάνονται: Επιβράδυνση της ανάπτυξης των αναδυόμενων αγορών, άτακτη προσαρμογή στην Κίνα και πιθανότητα περαιτέρω
αύξησης των επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει διαταραχές στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή να πλήξει τις ευάλωτες αναδυόμενες οικονομίες και, συνεπώς, να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές».
Τα παραπάνω τονίζονται στις «Χειμερινές Οικονομικές Προβλέψεις 2016» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία «κίνδυνοι από το εσωτερικό της ΕΕ θα μπορούσαν επίσης να έχουν επιπτώσεις στο κλίμα εμπιστοσύνης και στις επενδύσεις».
Την ίδια ώρα, παραμένει αναιμική η ανάκαμψη στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, ενώ, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «ο κίνδυνος να είναι χαμηλότερη από την προβλεπόμενη έχει αυξηθεί, κυρίως λόγω εξωτερικών παραγόντων».
Επιπλέον, όπως διαπιστώνεται«πράγματι, η παγκόσμια ανάπτυξη το 2015 έφθασε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009», δηλαδή από την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης.
Σε επίπεδο ΕΕ, διαπιστώνονται ανισομετρίες ανάμεσα στις οικονομίες των κρατών - μελών, όχι μόνο για την τρέχουσα περίοδο αλλά και μελλοντικά: «Τα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ θα εξακολουθήσουν να διαφέρουν σημαντικά, λόγω τόσο των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών όσο και των διαφορετικών θέσεων στον οικονομικό κύκλο», επισημαίνεται σχετικά.
Παράλληλα, στους κινδύνους που περιγράφονται και σε προηγούμενες εκθέσεις (γεωπολιτικές εξελίξεις, πτώση παγκόσμιου εμπορίου κ.ά.) προστίθεται και αυτός της «πολιτικής αβεβαιότητας», εξέλιξη που συνδέεται με τις εντεινόμενες αντιθέσεις για το μέλλον της ΕΕ και της Ευρωζώνης (χαρακτηριστικό παράδειγμα τα παζάρια γύρω από την παραμονή ή την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ).
Μάλιστα, ως επιπρόσθετος κίνδυνος αναφέρονται οι διεργασίες γύρω από τη Συνθήκη Σένγκεν«Μια πιο γενικευμένη άρση και μέτρα που θα αναιρούν τα επιτεύγματα της εσωτερικής αγοράς θα μπορούσαν εν δυνάμει να διαταράξουν την οικονομική ανάπτυξη», αναφέρεται.
Οι προβλέψεις για το ΑΕΠ
Σύμφωνα με την Κομισιόν, σε επίπεδο Ευρωζώνης αναμένεται ισχνός ρυθμός ανάκαμψης: 1,7% για το 2016 (από 1,8% στις προηγούμενες εκτιμήσεις) και 1,9% το 2017.
Στα 28 κράτη της ΕΕ αναμένονται ρυθμοί ανάκαμψης 1,9% το 2016 (από 2%) και 2% το 2017 (από 2,1%).
Ειδικότερα, προβλέπονται οι εξής ρυθμοί ανάκαμψης:
-- Γερμανία: 2016: 1,8%, 2017: 1,8%
-- Γαλλία: 2016: 1,3%, 2017: 1,7%
-- Ιταλία: 2016: 1,4%, 2017: 1,3%
-- Ισπανία: 2016: 2,8%, 2017: 2,5%
Για την Ελλάδα προβλέπεται πτώση 0,7% το 2016, με ρυθμό ανάκαμψης 2,7% το 2017, έναντι απόλυτης στασιμότητας το 2015.
Στα άλλα κέντρα προβλέπονται οι εξής ρυθμοί ανόδου (για το 2016 και το 2017): ΗΠΑ 2,7% και 2,6%,Ιαπωνία 1,1% και 0,5%, Κίνα 6,5% και 6,2%.
Τέλος, στην παγκόσμια οικονομία προβλέπεται αύξηση κατά 3,3% και 3,5% αντίστοιχα.
«Σινιάλο» Ντράγκι για νέο πακέτο «ποσοτικής χαλάρωσης»
Ο κίνδυνος στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) λάβει με καθυστέρηση τα μέτρα πρόσθετης χαλάρωσης στη νομισματική πολιτική θα ήταν μεγαλύτερος σε σχέση με αυτόν που θα προέκυπτε από το ενδεχόμενο ταχύτερης εφαρμογής τους, τόνισε ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Μ. Ντράγκι, δίνοντας το σινιάλο στις χρηματαγορές για την εφαρμογή νέου πακέτου ποσοτικής χαλάρωσης κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, το Μάρτη.

«Η υιοθέτηση μίας στάσης αναμονής, επειδή ο χαμηλός πληθωρισμός προκύπτει από τη μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου, θα επέτρεπε την παγίωσή του και θα υπονόμευε τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες και την εμπιστοσύνη στην Κεντρική Τράπεζα, οδηγώντας σε μόνιμες πιέσεις για χαμηλότερες τιμές», τόνισε ο Μ. Ντράγκι σε ομιλία του σε συνέδριο που διοργανώνει η γερμανική Κεντρική Τράπεζα (Μπούντεσμπανκ). «Εάν συνέβαινε μία τέτοια εξέλιξη, θα χρειαζόμασταν μία πολύ πιο χαλαρή νομισματική πολιτική για να την αντιστρέψουμε», σημείωσε, προσθέτοντας: «Υπ' αυτήν την προοπτική, οι κίνδυνοι πολύ αργοπορημένης δράσης είναι μεγαλύτεροι από τους κινδύνους μίας πολύ γρήγορης δράσης».